Βασίλης Ανδριέλος MBA | Leading Mind Speaker

Professional Business Consultant
Executive Coach & Senior Trainer

 

 

Ο Βασίλης είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ και σαν στόχο έχει την εξέλιξη του ανθρώπου σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, μέσα από μια διαφορετική εκπαιδευτική εμπειρία βασισμένη στις βιωματικές ασκήσεις και το δημιουργικό παιχνίδι.

Αξιοποιώντας την εμπειρία του στις πωλήσεις αλλά και την ειδίκευση στην εμπειρία πελάτη, ανάπτυξε και υλοποίησε workshop που εστιάζουν στην (υπερ)κάλυψη των προσδοκιών του πελάτη, μέσα από θετικές εμπειρίες που βιώνει σε κάθε σημείο επαφής του με το Brand αλλά και σε μεθοδολογίες αύξησης πωλήσεων.

Επιπρόσθετα, ηγείται της ομάδας εκπαίδευσης ΟΤΕ, που ως σκοπό έχει την άρτια εκπαίδευση του προσωπικού των τηλεφωνικών κέντρων έτσι ώστε να συμβάλλουν στην καλύτερη εμπειρία πελάτη και στην ενίσχυση της εταιρικής εικόνας επιτυγχάνοντας τόσο τους ποσοτικούς όσο και τους ποιοτικούς στόχους.

Δεξιότητες
 • Coaching Skills
 • Management Skills
 • Communication Skills
 • Customer Experience
 • Sales Improvement
 • Winning Objections
Εμπειρία

Προϊστάμενος τμήματος προϊοντικής εκπαίδευσης εξυπηρέτησης πελατών ΟΤΕ 

ΟΤΕ ΑΕ- Δ/νση Εξυπηρέτησης Πελατών | 2011- Σήμερα

 • Υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την οργάνωση και την εκτέλεση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και εξειδίκευσης των υπαλλήλων τηλεφωνικών πωλήσεων και επικοινωνίας, σε πανελλαδικό επίπεδο.
 • Υπεύθυνος για τη συστηματική ενημέρωση και διασφάλιση λεπτομερούς και εξειδικευμένης γνώσης των μελών της ομάδας εκπαίδευσης.
 • Υπεύθυνος για την αξιολόγηση, επανεξέταση και αναθεώρηση του συνόλου των εκπαιδευτικών παραγόντων, απαιτήσεων και αναγκών, προδιαγράφοντας, υλοποιώντας και εφαρμόζοντας συγκεκριμένα κριτήρια και μεθοδολογίες στην κατεύθυνση συστηματικής βελτίωσης του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου

 

Telemarketing Campaign Coordiator

ΟΤΕ ΑΕ- Δ/νση Εξυπηρέτησης Πελατών | 2006-2011

 • Εστίαση σε επικοινωνιακές τακτικές και μεθόδους προσέγγισης.
 • Υπεύθυνος για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, βελτίωση, συντονισμό, έλεγχο και παρακολούθηση αποτελεσματικών διαδικασιών τηλεπωλήσεων.

 

Υπεύθυνος Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης & Πωλήσεων (13888) 

ΟΤΕ ΑΕ- Δ/νση Εξυπηρέτησης Πελατών | 2003-2006

 • Υπεύθυνος για την σωστή και αποτελεσματική λειτουργία των Call Centers

 

Εκπαίδευση
 • MBA IN TELECOMS
 • 2008-2010 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ)

 

Διακρίσεις – Πιστοποιήσεις
 • 1o βραβείο «Ομάδα της χρονιάς στην Εκπαίδευση Εξυπηρέτησης Πελατών» από το Εθνικό Ίδρυμα Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) για το 2015 και για το 2013
 • ΕΟΠΠΕΠ «Εκπαιδευτής Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης»
 • Certificate in Coaching- AC Accredited
 • Εισηγητής Soft Skills Academy

LinkedIn

 

Υπηρεσίες Ομιλητή

Professional Business Consultant
Executive Coach & Senior Trainer
ΟΤΕ ΑΕ- Δ/νση Εξυπηρέτησης Πελατών

Βίντεο

Τίτλος Ομιλίας

Peak Performance

Αίθουσα

Stage B

Ημερομηνία και Ώρα

13/02/2022 19:00

Επικοινωνία

(+30) 6988 000 888