Τρόποι συμμετοχής κοινού

Δωρεάν

Παρακολουθήστε μέσα από την πλατφόρμα
0
 • Παρακολουθήστε ζωντανά μέσα από την πλατφόρμα
 • Διάδραση με τους εισηγητές στα stages
 • Συμμετοχή σε αποκλειστικά workshops
 • Πρόσβαση σε όλα τα stages μέσα από την πλατφόρμα

Διαδραστική Συμμετοχή

Ό,τι και στη δωρεάν συμμετοχή +
99
 • Διάδραση με όλους τους εισηγητές σε όλα τα stages
 • Συμμετέχετε αυτόματα σε καθημερινές κληρώσεις
 • Προτεραιότητα στην υποβολή ερωτήσεων
 • Συμμετοχή σε workshops

VIP

Ό,τι και στη διαδραστική συμμετοχή +
499
 • Διάδραση με όλους τους εισηγητές σε όλα τα stages
 • Έχετε προτεραιότητα στην υποβολή ερωτήσεων
 • Συμμετέχετε στην κλειστή ημερίδα CEOs DAY
 • Λαμβάνετε μέρος στα κλειστά workshops αποκλειστικά για τα VIP μέλη