Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου | Leading Mind Speaker

 

Ο Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου είναι Καθηγητής Δικαίου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο Τμήμα Νομικής και Εγκληματολογίας του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών (VUB, Vrije Universiteit Brussel), με ειδίκευση επίσης στην Κυβερνοασφάλεια, την Προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας καθώς και τη (νομοθετική) ρύθμιση της τεχνολογίας. Δραστηριοποιείται μέσω του εργαστηρίου Cyber and Data Security Lab (CDSL), του οποίου είναι επιστημονικός υπεύθυνος, καθώς και μέσω του Research Group on Law Science Technology & Society – LSTS, και του Brussels Privacy Hub.

Από τις αρχές του 2000 μέχρι σήμερα συμμετείχε σε όλες τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο της Ευρώπης αλλά και στην Ελλάδα με αντικείμενο την εκπόνηση των σημαντικότερων νομοθετημάτων στο Δίκαιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Απόφαση-Πλαίσιο 2008/977/JHA, Οδηγία για τα Δεδομένα PNR (Επιβατών), Σύμβαση 108+ του Συμβουλίου της Ευρώπης, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR), Οδηγία για την επεξεργασία Δεδομένων από Αστυνομικές και Δικαστικές Αρχές (Οδηγία 2016/680), ν.4624/2019).

Από το 2018, έτος πρώτης εφαρμογής του GDPR-ΓΚΠΔ συμμετείχε, είτε ως εταίρος μέσω του CDSL είτε ως εξωτερικός εμπειρογνώμονας, σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα συνολικής αξίας άνω των 60εκ Ευρώ.
Επιπλέον, μέσω της MPlegal Εταιρείας Δικηγόρων παρέχει υπηρεσίες σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) καθώς και σε επιχειρήσεις τεχνολογίας εν γένει. Ασχολείται με θέματα επιχειρηματικότητας, δημοσιεύοντας βιβλία στις εκδόσεις Σταμούλη και Κλειδάριθμος, παρεμβάσεις σε online έντυπα (κυρίως στο dEasy.Gr, στο Emea.Gr, και στο Startupper.Gr), και διδάσκοντας το μάθημα της «Επιχειρηματικότητας» στο Executive ΜΒΑ
του Πανεπιστημίου του Αιγαίου.

Κατά το διάστημα 2016 – 2021 υπηρέτησε ως αναπληρωματικό μέλος στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενώ στο παρελθόν ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (για δύο θητείες).
Δείτε περισσότερα εδώ 

Υπηρεσίες Ομιλητή

Καθηγητής Δικαίου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο Τμήμα Νομικής και Εγκληματολογίας του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών
Eπιστημονικός υπεύθυνος του Cyber and Data Security Lab (CDSL)
Μέλος του Research Group on Law Science Technology & Society
Μέλος του Brussels Privacy Hub

Βίντεο

Τίτλος Ομιλίας

Τεχνητή νοημοσύνη, ρομπότ και νομική προσωπικότητα

Αίθουσα

Stage D

Ημερομηνία και Ώρα

20/02/2022 11:00

Επικοινωνία