Σοφία Μαστροκούκου MSc, PhD | Leading Mind Speaker

 

Η Σοφία Μαστροκούκου είναι Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Τορίνο στο Τμήμα Ψυχολογίας.

Στη διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο Milano-Bicocca (Ιταλία), μελέτησε την αποτελεσματικότητα των διδασκόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Επιπλέον, έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Πολιτική και Κοινωνική Αλλαγή, στις Διεθνείς Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Τορίνο, στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, καθώς και στις Διδακτικές και Ψυχολογικές Μεθόδους στην Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο της L’Aquila. Διαθέτει, επίσης, πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Το 2019, ανέλαβε τον συντονισμό της Μονάδας Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από το 2016, εργάζεται σε διάφορα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα στο εξωτερικό ως ερευνήτρια και συντάκτρια προτάσεων για χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα.

Εργάστηκε για περισσότερα από 4 χρόνια ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Εκπαίδευσης στο Γραφείο Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ήταν υπεύθυνη για το στρατηγικό σχεδιασμό, τον έλεγχο και την προβολή των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης, παρείχε υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού σε φοιτητές και αποφοίτους, ήταν εισηγήτρια σε σεμινάρια σχεδιασμού e-portfolio και business pitch, διεξήγαγε μελέτες σε θέματα εκπαίδευσης και πολιτιστικής προσβασιμότητας και συνεργάστηκε με ανώτατα ιδρύματα και επαγγελματικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Έχει συμμετάσχει με προφορικές ανακοινώσεις σε συνέδρια, έχει δημοσιεύσει εργασίες της σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ συμμετείχε στη συγγραφική ομάδα για την εκπόνηση του πρώτου Πρακτικού Οδηγού του Διεθνούς Σήματος σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κωφών του Τορίνο. Παράλληλα, συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ο.Η.Ε. για την επιμόρφωση πολιτικών επιστημόνων και φορέων ΜΚΟ από όλον τον κόσμο για τη διάδοση των 17 στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς και σε πρόγραμμα κατάρτισης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labour Organisation-ILO) με θέμα την «Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον».

Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η διαχείριση της ποιότητας και η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας στα ΑΕΙ, και η συγκριτική ανάλυση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρία. Είναι Πρόεδρος της Ιταλο-Ελληνικής Πολιτιστικής Οργάνωσης για την Εκπαίδευση μicrokosmos με έδρα το Τορίνο και ιδρυτικό μέλος της Κοιν.Σ.Επ. MYARTIST και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Let Her In.

Ομιλεί εφτά γλώσσες.

Υπηρεσίες Ομιλητή

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Τορίνο στο Τμήμα Ψυχολογίας
Πρόεδρος της Ιταλο-Ελληνικής Πολιτιστικής Οργάνωσης για την Εκπαίδευση μicrokosmos
Iδρυτικό μέλος της Κοιν.Σ.Επ. MYARTIST
Iδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Let Her In.

Βίντεο

Τίτλος Ομιλίας

Γιατί το να είσαι προσβάσιμ@ είναι must

Αίθουσα

Stage B

Ημερομηνία και Ώρα

13/02/2022 21:00

Επικοινωνία